Kategoriarkiv: Budget

6 bra skäl till varför du ska budgetera

 

Att skapa en budget över samlade inkomster och utgifter vet de flesta är bra men få har en och ännu färre följer en. Om du vill känna att du har kontroll över din ekonomi är budgetering ditt enda alternativ. Här kommer 6 bra skäl till varför du skall ha en budget:

 

1. Ökat fokus på kostnader.

Budgetering får dig att definiera mål och arbeta mot dem. Om du väljer att falla för alla spontana frestelser du möter i livet kommer du aldrig kunna spara ihop till en längre semester, insats till lägenhet eller känna att du är oberoende av ditt arbete.

En budget tvingar dig att planera för framtiden och tänka över vilka mål du vill uppnå. Ditt löpande sparande och investerande, redogjort i din budget, gör att du kan följa vägen fram till målet. Det blir lättare att undvika köp av onödiga prylar om du vet att du sparar till ett specifikt mål.

 

2. Du kommer inte köpa saker för pengar du inte har.

Allt för många spenderar för pengar de inte har med kreditkort och lån. Att det är så enkelt att spendera med pengar du inte har kan göra att du inte vet att du har överspenderat förrän skulderna har växt till sig.

Om du skapar en budget och följer den behöver du inte oroa dig för detta. Du vet vilka inkomster du har och du vet vilka utgifter du har råd med. Du vet hur mycket du sparar och hur mycket pengar du har över till nöjen. Tänk längre och se fram emot den semestern du sparar till eller det mål du satt upp till dig själv.

 

3. Se fram emot en god pension och ditt minskade behov av arbetsinkomster.

Investerar du pengar idag kommer du få nytta av detta i framtiden genom ett mindre beroende av löneinkomster och större frihet. Din budget hjälper dig att nå dit. Om du sätter av en del av din inkomst varje månad direkt när du får din lön kommer du kunna se fram emot en god pension med större ekonomisk frihet. Budgeten gör att du kan följa vägen dit löpande på ett enkelt vis. Sparande till hög ränta kan du får hos 4spar.

 

4. Det hjälper mot oförutsedda utgifter.

Har du byggt upp ett bra ekonomiskt skyddsnät genom att regelbundet sätta av pengar från lönen kommer du också känna att det inte är ett problem när de oförutsedda utgifterna kommer. De kommer och det är utgifter du inte har planerat för eftersom de är just oförutsägbara. Du bör ha pengar avsatta för oförutsedda utgifter som täcker 3-6 månaders utgifter för att du ska känna dig trygg. Lägg in detta i ditt löpande sparande så att du sätter av lite varje månad.

 

5. Det får dig att inse dina dåliga spenderingsvanor.

Att föra en budget kommer innebära att du får syn på utgifter som du inser är onödiga. Kanske prenumererar du på tidningar du inte läser eller har ett kabel-TV abonnemang du inte utnyttjar. Detta i sin tur kommer få dig att fokusera och prioritera dina utgifter som kommer leda till att du når dina mål fortare.

 

6. Du kommer sova bättre.

När du vet att du har kontroll över din ekonomi kommer du sova bättre. Du kommer inte behöva vara orolig över dina utgifter och eventuella oförutsedda sådana. Du kommer enbart kunna fokusera på de saker du anser viktiga och låta ekonomin sköta sig själv genom den budget du har skapat.

Att sätta upp personliga mål

 

 

Genomförande

Bild från shapemeup.se.

Vi är många som känner att vi är på drift här i världen. Vi arbetar hårt men vet inte vart vi är på väg.

Vad är det vi vill med vårt liv egentligen? Har vi satt upp mål för att nå dit?

Att sätta upp mål hjälper dig att konkretisera vad det är du vill nå. Vet du exakt vad du vill nå, vet du också vart du ska koncentrera dina ansträngningar. Du kommer också snabbt upptäcka de distraktioner som kan leda dig fel.

Varför är det viktigt att sätta mål?

Att sätta mål gör elitidrottare, framgångsrika affärspersonligheter och resultatorienterade människor i alla områden. Att sätta mål ger en långsiktig vision och på kort sikt motivation. Dina mål ger dig kunskaper, och hjälper dig att organisera tid och resurser så att du kan göra det bästa av ditt liv.

Om du ställer skarpa och tydliga mål är framgången lätt att mäta och du kommer se fram emot de framsteg du faktiskt ser och tar. Med detta kommer ett höjt självförtroende och din förmåga och kompetens stiger när ställda mål blir verklighet.

Att börja sätta personliga mål

Dina mål kan anges i ett antal olika nivåer:

 • Först skapar du den “stora bilden” av vad du vill göra med ditt liv (eller de närmaste 10 åren) och identifierar de storskaliga mål du vill uppnå.
 • Sedan bryter du ner dem i mindre och mindre mål som du måste uppnå för att nå dina livstidsmål.
 • Slutligen, när du har din plan, börjar du bearbeta den för att uppnå dessa mål.

Det är därför vi börjar processen med att sätta livstidsmål. Sedan arbetar vi oss ner till de saker du kan göra de kommande fem åren, sedan nästa år, nästa månad, nästa vecka, och idag, för att på ett enkelt och konkret sätt kunna jobba oss närmre våra livstidsmål.

Steg 1: Sätt livstidsmål

Det första steget i att sätta personliga mål är att fundera på vad du vill uppnå i ditt liv (eller åtminstone avlägset in i framtiden). Livstidsmål ger dig en helhetssyn som formar alla andra aspekter av ditt beslutsfattande.

För att ge en bred och balanserad täckning av alla viktiga områden i ditt liv, försök att sätta upp mål i några av följande kategorier (eller i andra viktiga kategorier du väljer själv):

 • Karriär – Vilken nivå vill du nå i din karriär, eller vad vill du uppnå?
 • Finansiellt – Hur mycket vill du tjäna, när? Hur är detta relaterat till dina karriärmål? Har du analyserat din ekonomi genom att upprätta en budget? Har du påbörjat ditt sparande hos exempelvis 4spar.se?
 • Utbildning – Finns det någon speciell kunskap du vill lära dig? Vilken information och vilka färdigheter behöver du ha för att uppnå andra specificerade mål?
 • Familj – Vill du bli förälder? Om så är fallet, hur blir du en bra förälder? Hur vill du ses av en partner eller andra familjemedlemmar?
 • Artistiskt – Vill du uppnå några konstnärliga mål?
 • Attityd – Håller någon del av din attityd dig tillbaka? Finns det någon del av det sätt som du beter dig på som upprör dig? (Om så är fallet, ställa upp ett mål för att förbättra detta beteende eller hitta en lösning på problemet.)
 • Fysiskt – Finns det några atletiska mål du vill uppnå, eller vill du ha en god hälsa högt upp i ålder? Vilka åtgärder behöver du vidta för att uppnå detta?
 • Njutning – När njuter du av ditt liv som mest? Hur kan du få fler av de stunderna?
 • Public service – Vill du göra världen till en bättre plats? Om ja, hur?

Spendera lite tid och “brainstorma” kring dessa kategorier. Välj sedan ett eller flera mål i varje kategori som bäst återspeglar vad du vill göra. Överväg sedan ytterligare en genomgång där du tar fram ett litet antal riktigt stora mål som du kan fokusera på.

När du gör det, se till att de mål som du har ställt är sådana som du verkligen vill uppnå, inte sådana som dina föräldrar, familj eller arbetsgivare kanske vill. (Om du har en partner, vill du förmodligen fundera på vad han eller hon vill – men se till att du också fortfarande är sanningsenlig mot dig själv!)


 

Steg 2: Sätt mindre mål

När du har satt upp dina livstidsmål så sätt upp en femårig plan för mindre mål som du måste slutföra för att nå din livstidsplan.

Skapa sedan en ettårsplan, en sexmånadersplan och en enmånadsplan för gradvis mindre mål som du skall uppnå för att nå dina livstidsmål. Var och en av dessa bör baseras på den just tidigare specificerade planen.

Skapa sedan en daglig “att göra”-lista över saker du bör göra i dag för att arbeta mot dina livstidsmål.

I ett tidigt skede kan dina mindre mål vara att läsa böcker och samla in information om förverkligandet av högre mål. Detta hjälper dig att förbättra kvaliteten och realismen i dina målsättningar.

Slutligen, granska dina planer och se till att de passar det sätt du vill leva ditt liv.

Att hålla fokus

När du har bestämt dig för din första uppsättning mål, håll processen igång genom att granska och uppdatera din “att göra”-lista på daglig basis.

Se regelbundet över dina mer långsiktiga planer och ändra dem löpande så att de återspeglar ändrade prioriteringar och erfarenheter.

SMART-mål

SMART-mål

Bild från nattstad.se.

Ett bra sätt för att göra mål mer kraftfulla är att använda begreppet SMART. SMART står vanligtvis för:

 • S – Specifikt.
 • M – Mätbart.
 • A – Accepterat/Attraktivt/Ambitiöst.
 • R – Realistiskt/Relevant.
 • T – Tidsbegränsat. (Spårbart)

Till exempel, istället för att ha “Att segla runt jorden” som ett mål, är det mer kraftfull att säga “Att ha avslutat min resa runt jorden före den 31 december 2015.”

Ytterligare tips för målhantering

Följande allmänna riktlinjer hjälper dig att ställa effektiva och uppnåeliga mål:

 • Ange varje mål som ett positivt uttalande – Uttryck dina mål positivt – “Använd denna metod bra” är ett mycket bättre mål än “Gör ej detta dumma misstag”
 • Var exakt: Sätt exakta mål, datum, tider och belopp så att du kan mäta prestation. Om du gör det, vet du exakt när du har uppnått ditt mål och kan också vara fullständigt nöjd med resultatet.
 • Prioritera – Ge alla mål en prioritet. Detta hjälper dig att undvika känslan av att vara överväldigad på grund av för många mål, och hjälper till att rikta uppmärksamheten på det viktigaste.
 • Skriv ner dina mål – Detta åskådliggör dem och ger dem mer kraft.
 • Låt dina mål vara små – Låt målen som du arbetar mot vara små och genomförbara. Om ett mål är för stort kan det vara svårt att hålla fokus och göra framsteg. Genom att hålla målen små och uppdelade i steg får du fler belöningar samtidigt som du är försäkrad om att du arbetar i rätt riktning.
 • Sätt resultatmål, inte utfallsmål – Du ska vara noga med att sätta upp mål som du har mycket kontroll över. Det kan vara ganska nedslående att misslyckas med att uppnå ett personligt mål för orsaker som ligger utanför din kontroll! I jobbet skulle dessa skäl kunna vara dålig arbetsmiljö eller oväntade effekter av regeringens arbetspolitik. Inom idrottsverksamhet kan det vara dåligt dömande, dåligt väder, skada, eller helt enkelt otur. Om du baserar dina mål på personliga prestationer kan du behålla kontrollen över framdriften och känna belåtenhet när du når dem.
 • Sätt upp realistiska mål – Det är viktigt att sätta mål som du vet att du kan uppnå. Alla sorters människor (t.ex. arbetsgivare, föräldrar, media eller samhället) kan ställa upp orealistiska mål för dig. De görs ofta baserat på okunnighet gällande dina egna önskemål och ambitioner. Det är också möjligt att sätta upp mål som är för svåra där du stöter på hinder under vägen eller där du underskattar de färdigheter som krävs för att nå ditt mål.

Att uppnå mål

När du har uppnått ett mål så njut av den tillfredsställelse det ger. Absorbera konsekvenserna av din måluppfyllelse och observera de framsteg du har gjort mot andra mål.

Om målet var stort, belöna dig själv på lämpligt sätt. Allt detta hjälper dig att bygga upp det självförtroende du förtjänar.

Använd din nya erfarenhet av att uppnå mål och gå igenom och granska resten av dina mål:

 • Om du uppnått målet för lätt, gör ditt nästa mål lite svårare att nå.
 • Om målet tog för lång tid att uppnå, gör nästa mål lite enklare.
 • Om du lärde dig något som leder dig till att ändra andra mål, gör det.
 • Om du lagt märke till kunskapsbrist hos dig själv, sätt upp mål för att lösa detta.

Dra lärdomar av processen och granska löpande dina mål. Kom ihåg att dina mål kommer att förändras med tiden. Justera dem regelbundet för att spegla din kunskapstillväxt och erfarenhet, och om målen inte lockar längre, ersätt dem med nya.

 

 

Ett exempel på målsättande

Som nyårslöfte har Susanne beslutat att fundera över vad hon egentligen vill göra med sitt liv.

Hennes livstidsmål är som följer:

 • Karriär – “Att bli chefredaktör för tidningen jag jobbar för.”
 • Artistiskt – “Att fortsätta arbeta på mina illustrationskunskaper som i slutändan ska leda till en egen show i den centrala gallerian.”
 • Fysiskt – “Springa ett maraton.”

Nu när Susanne har listat sina livstidsmål, bryter hon ner varje varje mål i mindre, mer hanterbara mål.

Låt oss ta en närmare titt på hur hon skulle kunna bryta ner hennes livstidsmål kopplat till hennes karriär – “att bli chefredaktör”:

 • Femårsmål: “Bli biträdande redaktör.”
 • Ettårsmål: “Anmäla sitt intresse för projekt som den aktuella chefredaktören möjliggör.”
 • Sexmånadersmål: “Gå tillbaka till skolan och avsluta sin journalistikexamen.”
 • Enmånadsmål: “Prata med nuvarande chefredaktör för att avgöra vilken kompetens som behövs för att göra jobbet.”
 • Enveckasmål: “Boka möte med chefredaktören.”

Som du kan se från detta exempel så bryts stora mål ner i mindre, mer hanterbara, mål vilket gör det mycket lättare att se hur det slutgiltiga målet kommer bli utfört.

Avslutningsvis ett par huvudpunkter

Målarbete är viktigt för att:

 • Bestämma vad du vill uppnå i ditt liv.
 • Separera vad som är viktigt och vad som är irrelevant för dig.
 • Motivera dig själv.
 • Bygga på ditt självförtroende genom att uppnå dina mål.

Sätt dina livstidsmål först. Därefter en femårsplan för mindre mål som du behöver slutföra om du ska nå dina livstidsmål. Håll processen igång genom att regelbundet se över och uppdatera dina mål. Och kom ihåg att ta tid att njuta av den tillfredsställelse det innebär att nå dina mål när du gör det.

Om du inte redan har satt upp dina mål så gör det nu. När du väl har kommit igång med ditt målsättande blir det en del av ditt liv och du kommer undra hur du klarade dig utan det!

 


 

Källa.

 

Ytterligare info om målsättande kan ses i följande videos:

 

Bra visualiseringar av målsättande:

Vision och mål

Bild från gordet.se.

Målsättande

Bild från realestatesellingpower.com.

Sätta mål

Bild från humanitycheck.org.