Kategoriarkiv: Utbrändhet

13 fördelar träning ger dig

1. Stressreducering

Jobbig dag på kontoret? Ta dig till gymmet eller ut och spring. Träning reducerar din stressnivå.

2. Du blir gladare

Träning frigör endorfiner som skapar känsla av lycka och studier visar att det även har positiv effekt mot depression.

3. Förbättrar ditt självförtroende

Du mår bättre helt enkelt och tror mer på dig själv.

4. Du kommer ut i naturen

Solen skapar bland annat vitamin D som har lyckobringande effekter.

5. Förhindra kognitiv försämring

Hjärnan påverkas precis som resten av kroppen av vårt åldrande. Även om träning och motion inte kan utesluta sjukdomar kan det hjälpa din kropp och hjärna att vara mer alert längre.

6. Lindrar ångest

Kemikalier som frigörs under och efter träning kan lindra din ångest.

7. Bra för hjärnans utveckling

Studier visar att träning kan utöka antalet hjärnceller och därmed öka hjärnkapaciteten.

8. Bra för minnet

Cellproduktionen ökar i hippocampus som står för minne och inlärning i hjärnan. Tränar du förbättrar du ditt minne och har lättare för att lära dig nya saker.

9. Hjälper dig att kontrollera missbruk

Träning frigör dopamin som är belöningen för att du tränar. Dopamin frigörs även när du äter, dricker alkohol, har sex, tar droger osv. Träning kan hjälpa dig ersätta en del av de begär du vill undvika.

10. Du blir mer avslappnad

Träning gör dig mer avslappnad och kan fungera som sömnpiller om du har problem att sova.

11. Du får mer gjort

Studier har visat att regelbunden träning gör dig mer produktiv och fylld av energi än om du inte hade tränat.

12. Du blir mer kreativ

Träning kan ge dig utökad kreativitet upp till 2 timmar efter ditt träningspass.

13. Du inspirerar andra

Din lycka smittar av sig på andra som också kommer börja träna. Tränar du med andra blir det också svårare att hoppa över ett träningspass och har därmed en positiv effekt för dig själv. Det finns även studier som visar att träning i grupp ökat prestationen för alla deltagare som deltar i gruppträningen. Vi inspirerar helt enkelt varandra.

Källa.

Att undvika utbrändhet

 

Utbrändhet

Undvik stress genom att arbeta med syfte, ta kontroll över din vardag och motionera mer.

Lär dig att undvika utbrändhet och se fram emot en hälsosam och framgångsrik karriär.

Det är i början av veckan, och Mia längtar efter helg. Under de senaste månaderna har hon känt sig utanför i arbetet, men hon är inte riktigt säker på varför.

Hon känner sig trött, oengagerad och omotiverad och kollar ständigt på klockan för att se när hon kan gå hem.

Mia visar klassiska tecken på utbrändhet. I denna artikel ska vi se på vad utbrändhet är, vilka konsekvenser det får och hur du kan undvika utbrändhet i din karriär.

Vad är utbrändhet?

Två viktiga definitioner av utbrändhet är:

 • “Ett tillstånd av fysisk, känslomässig och mental utmattning som orsakas av långvariga engagemang i känslomässigt påfrestande situationer.” – Ayala Pines och Elliot Aronson.
 • “Ett tillstånd av trötthet eller frustration till följd av hängivenhet till en orsak, ett sätt att leva, eller en relation som inte ger den förväntade belöningen.” – Herbert J. Freud Berger.

Dessa definitioner förklarar utbrändhet väl, där den första lyfter fram utmattningen, och den andra ger fokus till den besvikelse som infinner sig till följd av utestående belöningar.

Vem som helst kan bli utmattad. Vad som är speciellt med utbrändhet är det faktum att det främst drabbar människor som är väldigt hängivna till deras arbete.

Normalt kan utmattning lösas med sömn eller vila, men i en utbrändhet får man en djup känsla av besvikelse och det drabbar normalt inte de personer som har en mer cynisk syn på deras arbete.

Specifika symptom på utbrändhet är:

 • En negativ och kritisk attityd på arbetet.
 • Vill inte gå till sitt arbete och vill därifrån när man är där.
 • Har låg energi, och lite intresse i att arbeta.
 • Har problem med att sova.
 • Är frånvarande från arbetet en hel del.
 • Har känslor av tomhet.
 • Upplever fysiska besvär som huvudvärk, ryggvärk eller annat.
 • Blir lättirriterad av kolleger eller kunder.
 • Känner att arbetet man gör inte har någon betydelse.
 • Drar sig undan känslomässigt från kolleger eller kunder.
 • Känner att arbetet man gör förbises.
 • Skyller på andra för dina misstag.
 • Funderar på att sluta, eller byta roll inom organisationen.

Stress och utbrändhet

Vad är då skillnaden mellan stress och utbrändhet? Även om de två delar egenskaper så finns det distinkta skillnader.

Stress är ofta på relativt kort sikt, och det orsakas ofta av en känsla där arbetet är utom kontroll. Du kan uppleva flera dagar av stress, speciellt när du jobbar på ett stort projekt eller under en snäv tidsram.

Men när situationen förändras, minskar också din stress eller försvinner helt. (Stress kan så klart påverka dig på längre sikt om du konsekvent upplever dessa saker.)

Utbrändhet sker ofta efter en längre period. Du kan uppleva det om du tror att ditt arbete är meningslöst; om det inte finns en koppling mellan vad du gör för tillfället och vad du verkligen vill göra; eller när saker förändras till det sämre – till exempel när du förlorar en stödjande chef eller när din arbetsbörda blir alltför stor så att du inte hinner med.

Orsaker till utbrändhet

Människor kan upplever utbrändhet på grund av en mängd olika skäl.

Brist på självständighet är en vanlig orsak, att du inte känner att du har kontroll över ditt arbete, eller om du känner att du aldrig har tillräckligt med tid att avsluta uppgifter och projekt.

En annan vanlig orsak är när dina värderingar inte linje med de åtgärder, beteenden eller värden din organisation har, eller som förväntas av din roll.

Andra orsaker kan vara:

 • Oklara mål eller förväntningar på sitt jobb.
 • Att arbeta i en dysfunktionell grupp eller organisation.
 • Upplever för hög arbetsbelastning.
 • Liten eller inget stöd från chef eller organisation.
 • Saknar erkännande för arbete.
 • Ensidigt eller lågt stimulerande arbete.

Konsekvenser av utbrändhet

Konsekvenserna av utbrändhet kan vara allvarliga. Produktiviteten kan sjunka dramatiskt, och detta påverkar inte bara din karriär, utan också dina kolleger och organisation. Din kreativitet påverkas negativt, du är mindre benägen att upptäcka möjligheter (och du har inte intresse eller vilja att agera på dem), och du kan hitta ursäkter för att inte arbeta eller ta några sjukdagar.

Karriärutbrändhet kan också påverka ditt personliga liv negativt för allmänt välbefinnande, relationer med vänner och familj osv.

Utbrändhet kan även orsaka en rad hälsoproblem, inklusive sömnlöshet, fysiska krämpor och sjukdomar, depression, och även missbruk. Om du är orolig för din hälsa, ta kontakt med sjukvården.

Hur undviker man utbrändhet?

Då känslor av utbrändhet börjar komma, är det vanligt att fokusera på kortsiktiga lösningar, som att ta en semester. Även om detta säkert hjälper, är lättnaden oftast tillfällig. Du måste också fokusera på strategier som kommer att ha en djupare effekt och skapa bestående förändring.

Låt oss titta på vilka strategier som du kan använda för att undvika utbrändhet:

1. Arbeta med syfte

Känner du att din karriär har ett djupare syfte, annat än bara tjäna pengar? Försök att återupptäcka syftet till ditt arbete för att undvika utbrändhet och hålla stressen i schack.

Titta på djupare effekter av vad du gör varje dag och hur ditt arbete gör livet bättre för andra människor. Hur kan du lägga mer mening i vad du gör varje dag?

Detta är viktiga frågor, så spendera den tid det krävs för att tänka igenom dem ordentligt.

Om du tror att du är i fel roll eller karriär, utveckla en plan för hur du ska byta karriär och vad som krävs för att nå dit.

2. Utför en jobbanalys

Om du upplever att arbetet är överbelastande kan du lätt känna det som svårt eller omöjligt att komma ikapp. Detta är demoraliserande, stressigt och leder ofta till utbrändhet.

Gör en jobbanalys så att du kan förtydliga vad som förväntas av dig, och vad som inte förväntas av dig. Genom att göra detta identifierar du vad som är verkligt viktigt i din roll, så att du kan klippa ut eller delegera arbetsuppgifter som inte är lika väsentliga.

Om du känner att din chef tilldelar dig mer arbete än du kan hantera, schemalägg ett privat möte för att diskutera frågan. Låt honom eller henne veta att din ökade arbetsbelastning leder till utbrändhet. Kom förberedd med några alternativ som kan övervägas för att flytta vissa uppgifter eller projekt till någon annan.

3. “Ge” till andra

En snabbt och enkelt sätt att lägga mening med din karriär är att ge till andra, eller hjälpa dem lite.

När du gör detta kommer du må bra. Även små vänliga handlingar kan ge energi dig och hjälpa dig att finna mening i ditt arbete.

4. Ta kontroll

Du kan undvika eller övervinna utbrändhet genom att hitta sätt att skapa mer självständighet i din roll. Prova att prata med din chef för att se om han eller hon är villig att låta dig få mer kontroll över dina arbetsuppgifter, projekt eller deadlines.

Du kommer också att känna att du har mer kontroll över ditt arbete när du lär dig att hantera din tid effektivt. Lär dig prioriteringstekniker, använd “att göra”-listor eller andra handlingsprogram för att ta kontroll över din dag. Knyt sedan in dessa tekniker i dina personliga mål dagligen, veckovis, månadsvis och årligen.

5. Motionera regelbundet

Motion kan hjälpa till att lindra stress och skapa en känsla av välbefinnande. Du kommer också att uppleva ökad energi och produktivitet när du tränar regelbundet. Dessutom kommer regelbunden motion hjälpa dig att sova gott om nätterna.

Gå upp tidigare för att springa, eller varför inte utöva någon sport lunchtid. Hör med kollegor om de vill med på en motionsrunda eller anmäl dig till annan motion som erbjuds genom jobbet.

6. Lär dig att hantera stress

När den inte hanteras rätt kan stress på kort sikt bidra till utbrändhet. Det är därför du ska lära dig att hantera stress på ett effektivt sätt.

Det finns flera strategier du kan använda dig av för att hantera stress. Till exempel kan du skriva dagbok för att dokumentera vad det är som rutinmässigt orsakar dig stress. Du kan också öva djupandning, meditera eller använda dig av andra avslappningstekniker för att lugna ner dig när du upplever stress.

Du kan även ändra ditt sätt att tänka och lindra din stress. Genom att övervaka dina tankar och öva dig i positivt tänkande kan du ändra ohjälpsamma reaktioner och hantera dina känslor genom en stressande situation.

Huvudpunkter

Utbrändhet är en blandning av professionella utmattning och besvikelse med andra människor, organisation, eller karriär, på lång sikt.

Symtom på utbrändhet är låg energi, en förlust av intresse för ditt arbete och irritabilitet med kollegor eller gruppmedlemmar. Som sådan kan det orsaka låg produktivitet, hög sjukfrånvaro, låg kreativitet, och även hälsoproblem.

För att undvika utbrändhet kan alltså följande tips användas:

 1. Arbeta med syfte.
 2. Gör en jobbanalys och eliminera eller delegera onödigt arbete.
 3. Ge till andra.
 4. Ta kontroll och lär dig att aktivt hantera din tid.
 5. Få mer motion.
 6. Lär dig att hantera stress.

Kom även ihåg att, om stress och utbrändhet gör att du oroar dig för din hälsa, så är det aldrig fel att rådfråga sjukvårdspersonal.

Källa.

 

Mer info i följande videos: