Fokusera på vad som är roligt – inte på pengar

Vad tycker du är roligt?

Vi är många som vill bli mer förmögna och ser fram emot nästa löneförhöjning. Vi dömer ofta oss själva och andra beroende på inkomst. Att använda inkomst som måttstock är ett av få objektiva mått som finns för dina prestationer i arbetslivet.

Men hur förhåller sig jakten på ökad inkomst med välmående på arbetsplatsen? Är lönen viktigare än välmående?

Lönen har inget att göra med ditt välmående på arbetsplatsen och här kommer förklaringen till varför:

1. Mer pengar gör dig inte lyckligare.

De flesta människor tror att högre inkomst är direkt kopplat till lycka. Detta är fel enligt de senaste rönen. Enligt en studie gjord av två professorer på Princeton University, ekonomen Alan B. Krueger och psykologen och nobelpristagaren Daniel Kahneman, är en höginkomsttagare inte nämnvärt lyckligare än andra. Höginkomsttagare har även tendenser av att vara mer spända och spenderar mindre tid med lyckobringande aktiviteter.

Problemet ligger i att människor, i stor grad, fortfarande följer missuppfattningen att pengar gör dem lyckliga. Trots det svaga sambandet mellan inkomst och lycka är hungern för högre inkomst stor. I några fall kan denna fokus på högre lön leda till en snedfördelning av tid, genom att det sociala livet blir lidande. Du kanske tror att en 25-procentig löneförhöjning för att arbeta 70 timmar i veckan är en bra deal. Faktum är att du antagligen blir lyckligare med en lägre lön, ett roligare arbete och mer tid över till familj och vänner.

2. Att alltid tänka på pengar är inte bra för dig.

“Pengar får människor att fokusera på sina egna mål utan hjälp av andra”, säger forskare Kathleen Vohs, assisterande marknadsföringsprofessor på Carlson School of Management, University of Minnesota.

Vohs m.fl. genomförde en serie av experiment där testpersoner fick lösa ett svårt logiskt pussel, där pengar var en faktor. Hjälp kunde ges till dem som efterfrågade det. (Källa)

Resultatet visade att fokus på pengar hade en signifikant negativ påverkan på testpersonerna:

  • De frågade mindre efter hjälp.
  • De blev mindre benägna att hjälpa andra.
  • De blev mindre generösa.
  • De isolerade sig själva från andra.

Om ditt arbete beror av ett gott samarbete med andra, där hjälpande och efterfrågande av hjälp, är en viktig faktor så innebär fokus på pengar att du blir mindre effektiv, omedvetet. Om du å andra sidan har ett arbete med tyngd på själviskhet och isolerat arbete så fungerar fokuserat tänkande på pengar bra.

En grupp som är i riskfaktorn för att fokusera för mycket på pengar är de som anser att “tid är pengar”. Bob Sutton, författare av boken “The No Asshole Rule” har skrivet en artikel om “how the billable hour affects people”. Det här överfokuserandet på pengar ledde till att en del advokater, som såg på sina barn spela fotboll, erkände att de tänkte på hur mycket pengar de förlorade per minut de stod och tittade på fotboll. Inte helt sunt.

3. Hur mycket spelar ingen roll – rättvisa spelar roll.

Låt oss säga att du har några schimpanser och tränar dem att ge dig en sten i utbyte mot en gurka. Efter ett tag förstår de att när de ger dig en sten får de i utbyte gurka.

Testa därefter följande på två schimpanser: Den ena får gurka och den andra en grapefrukt i utbyte. Schimpanser tycker att gurka är okej men föredrar den mer söta grapefrukten. När schimpansen, som fick gurkan, ser att du belönade den andra schimpansen med en grapefrukt vägrar den samarbeta. Den verkar tycka att du belönar den andra schimpansen bättre fast samma arbete utförs.

I ett annat experiment på människor, med utrustning för hjärnscanning, fann forskare ett centrum i våra hjärnor som “tänds” när vi tycker vi har blivit orättvist behandlade. Det verkar som att rättvisa inte bara är något idealt att sträva efter utan faktiskt är ett biologiskt behov.

Alltså, vi människor har ett naturligt begär för rättvisa som även våra närbesläktade schimpanser har. Om du tycker att din lön är orättvis blir du därmed olycklig.

4. Det handlar inte om vad du vill ha utan att vilja ha vad du redan har.

Stephen Shapiro, författare av boken “Goal Free Living”, skriver om en tysk studie som visar att vad som verkligen betyder något är gapet mellan din nuvarande inkomst och den inkomst du vill ha. Att människor vill ha mer pengar än de har leder till olycka. Detta gap kan slutas på två olika sätt, där det ena är traditionellt genom att tjäna mer pengar. Nackdelen med denna metod är ofta att mer föder mer, högre lön leder till högre ambitioner.

Det andra alternativet är mer stabilt, och innebär att du ska vilja ha vad du redan har. Att inse att dina grundläggande behov redan är uppfyllda gör dig lycklig. Mer pengar, större hus, nyare bil och TV i varje rum gör dig inte lyckligare.

5. Din lön kan göra dig olycklig men inte lycklig.

Herzbergs motivationsteori delar upp motiverande faktorer i två kategorier: Hygieniska och motiverande.

De hygieniska faktorerna kan göra oss olyckliga när de inte är närvarande, men deras närvarande kan inte göra oss lyckliga. De motiverande faktorerna kan göra oss lyckliga. Lön ingår i de hygieniska faktorerna, vilket betyder att lön kan ta bort otillfredsställelsen men kan inte skapa tillfredsställelse.

Så vad är lösningen? Skapa en hälsosam attityd mot pengar.

Pengar är kul och det är inget fel med att tjäna en massa pengar. Ovanstående betyder inte att du ska acceptera din lön i alla tillfällen utan att sträva högre. Du måste inte heller välja mellan lycka eller pengar. Du kan ha båda två. Men vägen dit går via en hälsosam attityd till pengar.

Den hälsosamma attityden innebär att:

  • Din lön gör det möjligt för dig att komma till arbetet. Det motiverar inte dig eller gör dig lycklig.
  • En orättvis lön kan har kraften att göra dig olycklig, en rättvis lön kan inte göra dig lycklig.
  • Överge inte ditt välmående på arbetet i utbyte mot pengar.

Om du baserar dina karriärsbeslut grundade på pengar kommer du alltid jaga den nästa löneförhöjningen, istället för att fundera på vad du tycker om att göra. Om du istället fokuserar på vad du tycker är roligt att arbeta med är chanserna betydligt större att du tjänar mer pengar som en följd av detta.

Du skall eftersträva den lön du är värd, att få den lön som står i korrelation till det värde du skapar, och vad andra på samma position som du tjänar. Glöm därefter lönen och fokusera på det roliga med ditt arbete.

Detta är svårare än vad du tror. Det är så lätt att drömma sig bort med obegränsade resurser och allt som kan göras. Men lycka får du bara om du kan njuta av vad du har och leva därefter.

“Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty”

– Socrates

“We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.”

– Frederic Koenig

“There is no end of craving. Hence contentment alone is the best way to happiness. Therefore, acquire contentment.

– Swami Sivananda

Källa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *