Hur bra är du på tidsplanering?

 

Hur ofta har du ont om tid? Varje vecka, varje dag, varje timme? För många räcker inte tiden till verkar det som.

tidsplanering

Hur hanterar du din tid?

När du vet hur du hanterar din tid, vet du också hur du får kontroll. I stället för att ivrigt arbeta här, där och överallt (och inte få mycket gjort någonstans), hjälper effektiv tidsplanering dig att välja vad du ska arbeta med och när. Detta är nödvändigt att behärska om du ska klara något av verkligt värde.

Målarbete

Du måste sätta upp mål för att kunna börja hantera din tid effektivt. När du vet vart du ska, kan du också räkna ut vad som behövs göras och i vilken ordning. Utan ordentligt målarbete, slarvar du bort din tid på en sammanblandning av motstridiga prioriteringar.

Människor tenderar att försumma målarbete, eftersom det kräver tid och ansträngning. Vad de inte tänker på är att lite tid och ansträngning nu sparar enormt mycket tid, ansträngning och frustration i framtiden. (Mer om personlig målsättning).

Prioritering

Att prioritera vad som behöver göras är särskilt viktigt. Utan prioritering kan du arbeta mycket hårt, men utan att nå de resultat du önskar eftersom det du arbetar med inte är av strategisk betydelse.

De flesta människor har en “att-göra-lista” av något slag. Problemet med många av dessa listor är att de är bara en samling av saker som skall göras. Det finns ingen klarhet i listan eftersom listan är precis lika ostrukturerad. Så hur arbetar du med din “att-göra-lista”? Bearbetar du dina uppgifter uppifrån och ner eller från lättast till svårast?

För att kunna arbeta effektivt måste du också arbeta med de viktigaste och högst värderade uppgifterna först. Detta gör att du inte fastnar i något kritiskt när deadline närmar sig.

Hantera avbrott

Att ha en plan och veta hur man prioriterar är en sak. En annan är att veta vad man ska göra för att minimera avbrott du möter i vardagen. Det är allmänt känt att chefer får mycket lite oavbruten tid att arbeta med sina prioriterade uppgifter. Detta på grund av telefonsamtal, förfrågningar om information, frågor från anställda, och en hel mängd händelser som dyker upp oväntat. Vissa uppgifter behövs ta itu med direkt, medan andra måste hanteras.

En del uppgifter innebär att du måste vara tillgänglig för de människor som behöver hjälp – avbrott är en naturlig och nödvändig del av livet. Här kan du se på vad du kan göra för att minimera det, men se till att du inte skrämmer bort människor från att avbryta dig när de borde.

Förhalning

“Jag återkommer till det senare” har lett till undergång för många bra anställda. Efter alltför många “senare” blir högarna av arbete så höga att alla uppgifter verkar oöverstigliga. Förhalning är lika lockande som det är dödligt. Det bästa sättet att undvika det är att inse att du verkligen vill förhala. Då behöver du ta reda på varför. Kanske är du rädd för att misslyckas? (Och vissa människor är faktiskt rädda för framgång!)

När du vet varför du förhalar kan du också planera att komma ur vanan. Belöna dig själv för att få jobb gjort, och påminn dig själv regelbundet om de fruktansvärda konsekvenserna av att inte göra de tråkiga uppgifterna!

Schemaläggning

Tidsplanering handlar om en effektiv planering av din tid. När du vet vad dina mål och prioriteringar är, måste du också veta hur du ska skapa ett schema som håller dig på rätt spår, och som skyddar dig från stress.

Det innebär att du ska förstå de faktorer som påverkar den tid du har till förfogande. Du behöver, utöver schemaläggning av prioriterade uppgifter, också lämna utrymme för avbrott och oförutsedda händelser, som annars kan utlösa kaos i ditt schema. Genom att skapa ett robust schema som speglar dina prioriteringar på detta sätt stödjer dina personliga mål har du en vinnande kombination. En kombination som gör att du kan styra din tid och hålla dit liv i balans.

Huvudpunkter

Tidsplanering är en viktigt för att hålla arbete under kontroll, samtidigt som det hjälper dig att hålla stressen borta.

Alla skulle vilja ha ett par extra timmar varje dag. Tyvärr är det omöjligt och vi måste därmed arbeta smartare och hantera uppgifter efter högsta prioritet. Därefter kan vi skapa ett schema som återspeglar vårt arbete och personliga prioriteringar.

Med detta på plats kan vi arbeta fokuserat, effektivt, och verkligen nå dessa mål, drömmar och ambitioner vi bryr oss så mycket om.

Källa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *